Area test en accepteert Umbrella met ondersteuning van CEPO

Area is een woningcorporatie die ruim 8481 eenheden beheert, verdeeld over de regio Uden-Veghel. Area heeft verschillende IT-projecten in de planning om te werken aan een meer klantgerichte- en digitale werkwijze. Een eerste stap is de implementatie van het KCC-portaal en Kennisbank Umbrella van softwareleverancier Malengo. CEPO is gevraagd ondersteuning te bieden door de kwaliteit van de software inzichtelijk te maken en de acceptatie ervan te begeleiden. De projectleiding lag in handen van VVA-informatisering en het programma management in die van HC&H.

AreaHet was de ambitie van Area om medio april 2016 live te gaan met Umbrella. Omdat Umbrella afhankelijkheden kende met andere applicaties lag er binnen het project ‘De Bewonersvraag Centraal’ een grote uitdaging in de kwaliteitsborging. Continu inzicht in de kwaliteit van de software én de aansluiting daarvan op het werkproces was noodzakelijk om binnen de gestelde doelen van tijd, geld, kwaliteit en risico’s te blijven.

Area heeft testspecialist CEPO gevraagd deze kwaliteitsborging op zich te nemen. Met behulp van een gestructureerde testaanpak en issuemanagement waarbij er voor de eindgebruikers een cruciale rol is weggelegd, zijn de gestelde kwaliteitsdoelen behaald.

Chris Klomp

Author Chris Klomp

Chris is Business & IT consultant en professional Scrummaster bij CEPO. Meer informatie is terug te vinden op mijn LinkedIn profiel.

More posts by Chris Klomp